Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia uwierzytelnione (Tłumaczenia przysięgłe)


Jedna strona obliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami. Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) jest opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Odbiór tłumaczenia

Odbiór w Studio Marcante w centrum Pruszkowa, przesłanie oryginału pocztą lub kurierem. Koszt wysyłki tłumaczenia ponosi klient.

W przypadku tłumaczeń poświadczonych istnieje możliwość przesłania skanu oryginalnego dokumentu drogą mailową, a następnie dostarczenie oryginału w chwili odbioru tłumaczenia.

Skanowanie do 4 stron tłumaczenia jest bezpłatne.

Tłumaczenia zwykłe


Jedna strona obliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami. Tłumaczenie zwykłe nie jest opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Odbiór tłumaczenia

Przesłanie tłumaczenia drogą mailową.

Skanowanie do 4 stron tłumaczenia jest bezpłatne.

Każda rozpoczęta strona obliczeniowa jest uznawana za pełną stronę.

Koszt tłumaczenia może zależeć od terminu oddania, stopnia trudności tekstu oraz od formatu dokumentu.

Tłumaczenie dokumentów dostarczonych w formie nieedytowalnego skanu może być wyższa – + 20% stawki

Wydanie odpisu (kopii) tłumaczenia  – 25% stawki

Poświadczenie odpisu pisma w języku włoskim – 30% stawki

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia dostarczonego przez Klienta – 50% stawki

Tryb oddania tłumaczenia


Tryb standardowy: 5 stron obliczeniowych / dzień Dzień otrzymania potwierdzenia zlecenia nie jest brany pod uwagę.

Tryb pilny: do 5 stron obliczeniowych oddanych w dniu potwierdzenia zlecenia +50% stawki

Tryb ekspresowy: 6-10 stron obliczeniowych oddanych w dniu potwierdzenia zlecenia +100% stawki

Ostateczny termin i koszt są wyznaczane drogą mailową przed ostatecznym potwierdzeniem zlecenia.

Tłumaczenia ustne


Koszt tłumaczenia ustnego jest obliczany na podstawie czterogodzinnych bloków (od 500,00 zł + VAT).

W przypadku tłumaczeń ustnych odbywających się poza Pruszkowem lub Warszawą koszt dojazdu oraz czasu przeznaczonego na dojazd na miejsce zlecenia pokrywa klient.

W przypadku krótkich zleceń, tj. do 60 minut, istnieje możliwość rabatu.

Sposób rozliczenia


Wystawiam faktury VAT.

Posiadam aktywny numer VAT-UE w systemie VIES.